JUNTA DIRECTIVA

Sra. Rosa Colomé. Presidenta
Sra. Josefina Casanova. Secretaria
Sra. Esperança Sogas. Tresorera
Sra. Glòria Bou. Vocal
Sra. Silvia Morató. Vocal
Sra. Teresa Cuscó. Vocal
Sra. Foix Sogas. Vocal

EQUIP PROFESSIONAL

Sra. Foix Giralt. Directora El Turó
Sra. Naiome Vilomara. Coordinadora SISC Club Social
Sr. Daniel Lara. Monitor SISC Club Social
Sra. Esperança Sogas. Administrativa i Monitora SISC Club Social
Sra. Rosa Rabbani. Dra. Psicologia i Terapeuta Familiar SAFE
Sra. Montserrat Mellado. Psicòloga, Terapeuta Familiar SAFE i Responsable Grups Formatius Famílies

INSTAL.LACIONS