JUNTA DIRECTIVA

Sra. Rosa Colomé. Presidenta
Sra. Josefina Casanova. Secretaria
Sra. Esperança Sogas. Tresorera
Sra. Glòria Bou. Vocal
Sra. Silvia Morató. Vocal
Sra. Teresa Cuscó. Vocal
Sra. Dolors Valiente.Vocal

EQUIP PROFESSIONAL

Sra. Foix Sogas. Directora El Turó
Sr/a Roberto Perdomo i Foix Giralt. Coordinadora SISC Club Social
Sra. Laia Sanchez i Marina Surià. Monitora SISC Club Social
Sra. Esperança Sogas. Administrativa i Monitora SISC Club Social
Sra. Rosa Rabbani. Dra. Psicologia i Terapeuta Familiar SAFE
Sra. Montserrat Mellado. Psicòloga, Terapeuta Familiar SAFE i Responsable Grups Formatius Famílies
Sra. Foix Giralt. Educadora Joves Actius

INSTAL.LACIONS