ACCÉS WEBINAR
Aprenentatges de la pandèmia des de la perspectiva de la Salut Mental

GESTIÓ DE SALUT MENTAL I EMOCIONAL EN TEMPS DE COVID

El Turó ha participat en el programa «Veu pròpia» per explicar les conseqüències i l’impacte amb la Salut Mental en temps de pandèmia.

EL BUEN CARÁCTER

La Fundació “la Caixa” i CaixaBank col·laboren amb 3
entitats socials penedesenques que treballen amb
col·lectius vulnerables

REPORTATGE PER COMMEMORAR EL DIA INTERNAICONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

El Turó. Salut Mental. Associació de familiars i amics ha participat amb la campanya organitzada des de la Comissió pel Benestar de les Persones amb Discapacitat. Aquest any, les entitats implicades han decidit donar-li un to més reivindicatiu sota el lema “Amb la diversitat, sigues còmplice”.
Es fa una crida a la corresponsabilitat de tots els agents implicats en la eliminació de les barreres que impedeixen la igualtat d’oportunitats,  perseguint la conscienciació social per tal d’aconseguir generar un paper actiu tant de la ciutadania com de l’administració en la fer efectiva la inclusió.
Des de Penedès Televisió s’ha realitzat un reportatge pel programa EN VEU PRÒPIA, on diferents participants de les set entitats que formen la comissió parlaran en primera persona sobre les dificultats que es troben en el seu dia a dia. Des del Turó hi ha participat en Josep Miquel Marcos i en Roberto Perdomo com usuari i professional respectivament del servei de Club Social SISC/Club Social.

«PERQUÈ LA SALUT MENTAL ÉS COSA DE TOTS» VIDEO PER LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNIAL DE LA SALUT MENTAL

Vídeo realitzat pel Turó, amb la participació dels membres de la taula per la Salut Mental de l’Alt Penedès.

A partir del dia 1 de setembre iniciem l’activitat després de vacances, amb el mateix horari que el juliol.

Mireu els nostres serveis.

Sota el Protocol d’actuació basat en la Resolució TSF/1312/2020, de 9 de Juny per la qual s’estableixen els criteris per a l’obertura de centres i serveis socials d’atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de Maig, en la redacció donada per l’ordre SND/414/2020, de 16 de Maig, i les “Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat en les fases de desconfinament per a la COVID-19, del 3 de Juny de 2020” del Departament de Treball, Afers socials i Família, de la Generalitat de Catalunya.   

Abans d’iniciar qualsevol activitat s’ha de signar una DECLARACIÓ RESPONSABLE a totes les persones assistents conforme estan assabentats dels riscos de contagi i seguiran les instruccions de protecció i mesures preventives que indiquin, en qualsevol cas, els professionals del centre.

Segons aquestes recomanacions i d’acord amb el Ministeri de Sanitat,  les persones amb especial vulnerabilitat als afectes del SARS-COV-2, són les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys, seguint l’estat de coneixements actuals i el principi de precaució, no podran accedir a les activitats presencials del SISC/Club Social ni a les visites del SAF/Servei d’atenció a les famílies, sense una valoració facultativa sobre la idoneïtat de reprendre activitat social.

Durant el confinament tenim actius tots els nostres serveis i programes.


Informem que l’equip de Serveis de Salut Mental i Addiccions de l’Alt Penedès té un Pla de suport en salut mental al personal sanitari de l’Alt Penedès enfront la SARS-CoV-2. Els professionals sanitaris dels CAPs de zona i de l’Hospital comarcal Alt Penedès que ho necessitin poden posar-se en contacte a través del mail; csmavilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es