De setembre a desembre la nostra psicòloga Montserrat Mellado, ha conduït el grup de mares de l’EAIA:

Grup de mares de l’EAIA
Dijous matí de 10 a 12 hores
Presencial

De gener a maig la nostra psicòloga infanto juvenil, Naima Salrà, juntament amb la terapeuta de famílies i treballadora social, Heidi Ruiz, han conduït el: