El TURÓ. Salut mental. Associació de familiars i amics és una entitat sense ànim de lucre i interès social, declarada d’Utilitat Pública, pel Ministeri de l’Interior, l’any 2003.

Va ser creada a iniciativa dels familiars de les persones que pateixen trastorns mentals, a la comarca de l’Alt Penedès, l’any 1988, com una delegació d’AFAMMCA (Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya), i adquireix entitat jurídica pròpia l’any 1995.

L’any 1994, gràcies a la incorporació de professionals i tècnics, de forma voluntària, a la gestió, finançament, administració i execució d’activitats del Turó es dóna un fort impuls a la creació de serveis socials especialitzats. (SISC/Club Social, Servei Prelaboral i SAFE/Servei d’Atenció a les Famílies).

Des de l’any 1996 som socis cofundadors de la Federació Salut Mental Catalunya (antigament FECAFAMM). I membres de la Confederación Salud Mental España.

El nostre àmbit d’actuació és la comarca de l’Alt Penedés.

MISSIÓ

Millorar les condicions i qualitat de vida de les PERSONES amb problemes de salut mental i les seves famílies, en especial vetllant pels seus drets.

VISIÓ

Ser una entitat de referència en l’atenció, assessorament i suport a les FAMÍLIES, societat i persones amb problemes de salut mental per tal d’afavorir el seu desenvolupament personal, l’autonomia i la inclusió educativa, laboral i sociocomunitària, així com fer prevenció i promoció de la salut mental.

VALORS

OBJECTIUS

Promoció i creació de serveis per a la salut mental a la comarca des de l’àmbit educatiu, social, laboral i sanitari. (ex: SISC/Club Social, Servei Prelaboral i Servei d’Atenció a les Famílies)

Donar suport, atenció, formació i tractament als familiars i persones amb trastorn mental com també informació i orientació en salut mental a serveis, institucions i administracions.

Protegir i prevenir els infants i joves mitjançant la cura, atenció i educació de les famílies especialment les més vulnerables o en risc d’exclusió social, en pro de la seva salut mental.

Vetllar i desenvolupar els drets de les persones amb trastorn mental i els seus familiars, així com fer difusió i sensibilització, a la societat en general. 

Potenciar polítiques d’inclusió i transversalitat amb col.laboració amb altres entitats i institucions per la millora de les condicions i la qualitat de vida tan de les famílies com les persones afectades d’un trastorn mental.

PÚBLIC A QUI ENS DIRIGIM

CRONOLOGIA ENTITAT (Clica dins)

CONDICIONS LEGALS INTERNET