El Club Social de El Turó assisteix al monòleg de Pamela Palenciano