A partir del dia 1 de setembre iniciem l’activitat després de vacances, amb el mateix horari que el juliol.

Mireu els nostres serveis.

Sota el Protocol d’actuació basat en la Resolució TSF/1312/2020, de 9 de Juny per la qual s’estableixen els criteris per a l’obertura de centres i serveis socials d’atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat, en aplicació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de Maig, en la redacció donada per l’ordre SND/414/2020, de 16 de Maig, i les “Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat en les fases de desconfinament per a la COVID-19, del 3 de Juny de 2020” del Departament de Treball, Afers socials i Família, de la Generalitat de Catalunya.   

Abans d’iniciar qualsevol activitat s’ha de signar una DECLARACIÓ RESPONSABLE a totes les persones assistents conforme estan assabentats dels riscos de contagi i seguiran les instruccions de protecció i mesures preventives que indiquin, en qualsevol cas, els professionals del centre.

Segons aquestes recomanacions i d’acord amb el Ministeri de Sanitat,  les persones amb especial vulnerabilitat als afectes del SARS-COV-2, són les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys, seguint l’estat de coneixements actuals i el principi de precaució, no podran accedir a les activitats presencials del SISC/Club Social ni a les visites del SAF/Servei d’atenció a les famílies, sense una valoració facultativa sobre la idoneïtat de reprendre activitat social.

Durant el confinament tenim actius tots els nostres serveis i programes.


Informem que l’equip de Serveis de Salut Mental i Addiccions de l’Alt Penedès té un Pla de suport en salut mental al personal sanitari de l’Alt Penedès enfront la SARS-CoV-2. Els professionals sanitaris dels CAPs de zona i de l’Hospital comarcal Alt Penedès que ho necessitin poden posar-se en contacte a través del mail; csmavilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es