Diputacio de Barcelona: vídeos d’esport suau per prendre consciencia del cos i connectar amb es emocions:

Canals de yoga: