Resum i anàlisis jurídic del BOE de 01/04/2020 en relació a persones vulnerables i a entitats:

Document, elaborat per l’assessoria jurídica i social del CERMI-CV, es fa un anàlisi jurídic, per separat, dels RD-Lleis dividits per blocs que aglutinen les mesures que podrien ser d’interès pel nostre col·lectiu: Bloc 1 sobre persones vulnerables i Bloc 3 sobre entitats.