Covid 19

Video de Gestió de la Salut Mental i emocional en temps de Covid: El Turó ha participat en el programa «Veu Pròpia» per explicar les consequències i l’impacte en la Salut Ment en temps de pandèmia.

Webinar: Aprenentatges de la pandèmia

Protocol Covid 19

Germanes Hospitalàries: Pla de suport en salut mental al personal sanitari de l’Alt Penedès enfront la SARS-CoV-2:
Procediment de suport a pacients, familiars i professionals de centres residencials, en context del SARS-CoV-2.
Guia d’afrontament psicològic per a persones amb problemes d’alcohol i de drogues
Actuacions davant del confinament dels Serveis de Salut Mental i Addiccions Alt Penedès.

Cat Salut i covid 19:
Recomanacions reduir risc de contagi persones amb problemes salut mental
Actuacions preventives persones amb trastorn mental.
Salut crea un pla per al suport emocional i la gestió de l’estrès agut de la ciutadania
GESTIÓ EMOCIONAL aplicació per a l’avaluació i la millora de la teva salut emocional i accés a recursos professionals.