En aquests moments la nostra psicòloga infanto juvenil, Naima Salrà, juntament amb la terapeuta de famílies i treballadora social, Heidi Ruiz, condueixen el: